k.ú.: 702820 - Žernůvka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 583464 - Nelepeč-Žernůvka NUTS5 CZ0643583464
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6217 - Tišnov
Pověřený obecní úřad 62171 - Tišnov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 3 4223
zahrada 21 22177
ovoc. sad 3 22815
travní p. 44 318142
lesní poz 27 1323096
vodní pl. nádrž umělá 3 109
vodní pl. tok přirozený 4 12732
zast. pl. zbořeniště 1 86
zast. pl. 25 10524
ostat.pl. jiná plocha 18 1866
ostat.pl. manipulační pl. 1 491
ostat.pl. neplodná půda 20 26992
ostat.pl. ostat.komunikace 34 40389
ostat.pl. pohřeb. 1 253
ostat.pl. silnice 17 13299
ostat.pl. zeleň 1 1904
Celkem KN 223 1799098
Par. DKM 223 1799098
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 16
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 25
LV 31
spoluvlastník 40

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:2000 19.07.2005
DKM-KPÚ 10.12.1999 1:2000 30.11.1999 *) JPÚ
S-SK ŠS 1:2880 1826 18.07.2005


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 24.05.2022 16:56

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.