k.ú.: 702846 - Nemanice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Domažlice email: kp.domazlice@cuzk.cz
Benešova 377, 34401 Domažlice telefon: 379410231 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3401 - Domažlice NUTS4 CZ0321
Obec 554006 - Nemanice NUTS5 CZ0321554006
Pracoviště 401 - Domažlice

Obec s rozšířenou působností 3202 - Domažlice
Pověřený obecní úřad 32021 - Domažlice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 14 315677
zahrada 119 64128
travní p. 178 2126971
lesní poz 36 5331157
vodní pl. nádrž přírodní 2 121
vodní pl. nádrž umělá 5 6964
vodní pl. tok přirozený 39 17904
vodní pl. tok umělý 24 43070
vodní pl. zamokřená pl. 4 31862
zast. pl. zbořeniště 8 1995
zast. pl. 137 47929
ostat.pl. jiná plocha 95 125075
ostat.pl. manipulační pl. 51 74432
ostat.pl. neplodná půda 42 53319
ostat.pl. ostat.komunikace 88 109841
ostat.pl. pohřeb. 2 3636
ostat.pl. silnice 13 25489
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 7458
Celkem KN 859 8387028
Par. DKM 835 3129706
Par. KMD 24 5257322
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 7
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 76
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 17
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz pod 2
Celkem BUD 131
LV 127
spoluvlastník 163

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 14.04.2015
KMD 1:1000 10.12.2014
S-SK GS 1:2880 1838 14.04.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Domažlice.

vypočteno: 23.05.2022 15:55

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.