k.ú.: 702927 - Kačerov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Benešov email: kp.benesov@cuzk.cz
Tyršova 1902, 25616 Benešov telefon: 317716450 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3201 - Benešov NUTS4 CZ0201
Obec 530093 - Loket NUTS5 CZ0201530093
Pracoviště 201 - Benešov

Obec s rozšířenou působností 2125 - Vlašim
Pověřený obecní úřad 21251 - Vlašim

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 271 865456
zahrada 40 21146
travní p. 68 105410
lesní poz 108 145119
vodní pl. nádrž přírodní 6 17748
vodní pl. nádrž umělá 2 762
vodní pl. tok umělý 24 2648
zast. pl. 31 16539
ostat.pl. jiná plocha 72 42652
ostat.pl. neplodná půda 9 2052
ostat.pl. ostat.komunikace 55 20477
ostat.pl. silnice 36 11166
Celkem KN 722 1251175
Par. KMD 722 1251175
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 15
č.p. les.hosp 1
č.p. rod.dům 3
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 31
LV 63
spoluvlastník 120

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.02.2016
S-SK GS 1:2880 1838 23.02.2016 28.2.1824 1:2880


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Benešov.

vypočteno: 17.05.2022 15:54

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.