k.ú.: 702986 - Němčice u Klatov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 557005 - Předslav NUTS5 CZ0322557005
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 42 481246
zahrada 155 118509
ovoc. sad 1 50146
travní p. 189 1537229
lesní poz ostat.komunikace 1 310
lesní poz 39 1864990
vodní pl. nádrž umělá 5 1399
vodní pl. rybník 7 54040
vodní pl. tok přirozený 9 5101
vodní pl. tok umělý 1 3970
vodní pl. zamokřená pl. 25 40266
zast. pl. společný dvůr 1 122
zast. pl. zbořeniště 3 804
zast. pl. 120 47456
ostat.pl. jiná plocha 35 8542
ostat.pl. manipulační pl. 9 1400
ostat.pl. neplodná půda 123 227087
ostat.pl. ostat.komunikace 65 115822
ostat.pl. pohřeb. 1 3946
ostat.pl. silnice 10 20433
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 5226
ostat.pl. zeleň 11 21885
Celkem KN 853 4609929
Par. DKM 503 4397606
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 70
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 18
rozestav. 2
Celkem BUD 115
LV 149
spoluvlastník 210

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 09.03.2017
KM-D 1:2000 09.01.2001
S-SK GS 1:2880 1837 09.01.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 29.05.2022 04:38

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.