k.ú.: 703001 - Němčice u České Třebové - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 580694 - Němčice NUTS5 CZ0533580694
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5307 - Litomyšl
Pověřený obecní úřad 53071 - Litomyšl

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 734 5450266
zahrada 614 365608
ovoc. sad 10 48410
travní p. 629 1347413
lesní poz les s budovou 1 39
lesní poz 287 2483275
vodní pl. nádrž umělá 7 1340
vodní pl. tok přirozený 38 22656
zast. pl. společný dvůr 7 1366
zast. pl. zbořeniště 16 3865
zast. pl. 389 115198
ostat.pl. jiná plocha 284 107014
ostat.pl. manipulační pl. 27 15750
ostat.pl. neplodná půda 3 3984
ostat.pl. ostat.komunikace 377 260689
ostat.pl. pohřeb. 1 2350
ostat.pl. silnice 79 63327
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 8405
ostat.pl. zeleň 3 2357
Celkem KN 3512 10303312
Par. KMD 3512 10303312
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 128
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 117
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 21
bez čp/če jiná st. 45
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 21
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 367
byt.z. byt 8
byt.z. dílna 1
byt.z. garáž 6
Celkem JED 15
LV 436
spoluvlastník 598

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.12.2014
S-SK GS 1:2880 1839 09.12.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 24.05.2022 16:58

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.