k.ú.: 703028 - Němčice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Boskovice email: kp.boskovice@cuzk.cz
Hybešova 5/1007, 68011 Boskovice telefon: 516428961 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3701 - Blansko NUTS4 CZ0641
Obec 582085 - Němčice NUTS5 CZ0641582085
Pracoviště 731 - Boskovice

Obec s rozšířenou působností 6202 - Boskovice
Pověřený obecní úřad 62021 - Boskovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 333 2642310
zahrada 180 93380
travní p. 113 288459
lesní poz 94 3982940
vodní pl. nádrž umělá 3 13681
vodní pl. rybník 1 116
vodní pl. tok přirozený 12 11863
vodní pl. tok umělý 3 822
zast. pl. zbořeniště 2 421
zast. pl. 268 86905
ostat.pl. jiná plocha 95 42034
ostat.pl. manipulační pl. 17 20647
ostat.pl. neplodná půda 8 3743
ostat.pl. ostat.komunikace 81 129438
ostat.pl. pohřeb. 2 2582
ostat.pl. silnice 13 38659
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 15269
ostat.pl. zeleň 10 13596
Celkem KN 1239 7386865
Par. DKM 545 6990061
Par. KMD 694 396804
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 125
č.p. byt.dům 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 53
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 31
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 9
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 267
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 354
spoluvlastník 478

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.08.2012
DKM-KPÚ 17.05.2011 1:1000 18.05.2011 *)
S-SK ŠS 1:2880 1826 28.08.2012


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Boskovice.

vypočteno: 22.05.2022 18:10

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.