k.ú.: 703044 - Němčice nad Hanou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prostějov email: kp.prostejov@cuzk.cz
Komenského 14/82, 79601 Prostějov telefon: 582302511 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3709 - Prostějov NUTS4 CZ0713
Obec 589756 - Němčice nad Hanou NUTS5 CZ0713589756
Pracoviště 709 - Prostějov

Obec s rozšířenou působností 7108 - Prostějov
Pověřený obecní úřad 71081 - Němčice nad Hanou

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1648 9363933
zahrada 615 336578
ovoc. sad 1 3576
travní p. 24 59043
lesní poz 14 53905
vodní pl. nádrž umělá 1 175
vodní pl. rybník 11 12592
vodní pl. tok přirozený 25 160484
vodní pl. tok umělý 4 2929
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 10
zast. pl. společný dvůr 1 83
zast. pl. zbořeniště 4 905
zast. pl. 1022 307032
ostat.pl. dráha 4 109695
ostat.pl. jiná plocha 235 221547
ostat.pl. manipulační pl. 120 219437
ostat.pl. neplodná půda 1 6130
ostat.pl. ostat.komunikace 272 596401
ostat.pl. pohřeb. 1 4472
ostat.pl. silnice 16 122005
ostat.pl. skládka 3 97842
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 39585
ostat.pl. zeleň 120 341952
Celkem KN 4148 12060311
Par. DKM 4148 12060311
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 24
č.p. jiná st. 11
č.p. obchod 5
č.p. obč.vyb. 21
č.p. rod.dům 546
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 4
č.e. garáž 4
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 1
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če byt.dům 1
bez čp/če garáž 175
bez čp/če jiná st. 79
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 9
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če výroba 11
bez čp/če zem.stav 51
rozestav. 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 966
byt.z. byt 169
Celkem JED 169
LV 1282
spoluvlastník 1863

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 17.12.2019
DKM-KPÚ 1:1000 03.09.2012
S-SK ŠS 1:2880 1833 17.12.2019 28.02.1841 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prostějov.

vypočteno: 16.05.2022 13:26

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.