k.ú.: 703052 - Němčičky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 583472 - Němčičky NUTS5 CZ0643583472
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6208 - Ivančice
Pověřený obecní úřad 62081 - Ivančice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 382 2928335
vinice 131 335106
zahrada 77 44083
travní p. 50 56232
lesní poz 88 247988
vodní pl. nádrž umělá 1 1223
vodní pl. tok přirozený 5 23230
vodní pl. tok umělý 17 2540
vodní pl. zamokřená pl. 9 9103
zast. pl. společný dvůr 1 213
zast. pl. zbořeniště 4 1335
zast. pl. 170 62949
ostat.pl. jiná plocha 171 106953
ostat.pl. manipulační pl. 31 52859
ostat.pl. neplodná půda 383 555297
ostat.pl. ostat.komunikace 208 83605
ostat.pl. pohřeb. 1 916
ostat.pl. silnice 7 56679
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 6221
ostat.pl. zeleň 3 50
Celkem KN 1742 4574917
Par. DKM 1742 4574917
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 44
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 58
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. výroba 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 11
Celkem BUD 161
byt.z. byt 5
Celkem JED 5
LV 263
spoluvlastník 351

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.08.2012
DKM-KPÚ 22.06.2012 1:1000 04.07.2012 *)
THM-G 1:2000 01.10.1971 28.08.2012
S-SK ŠS 1:2880 1825 30.09.1971 přiděl


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 25.05.2022 11:46

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.