k.ú.: 703061 - Němčičky u Hustopečí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hustopeče email: kp.hustopece@cuzk.cz
Nádražní 35/1169, 69301 Hustopeče u Brna telefon: 519361111 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3704 - Břeclav NUTS4 CZ0644
Obec 584703 - Němčičky NUTS5 CZ0644584703
Pracoviště 735 - Hustopeče

Obec s rozšířenou působností 6207 - Hustopeče
Pověřený obecní úřad 62071 - Hustopeče

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 912 1751706
vinice 802 1976453
zahrada 372 269963
ovoc. sad 451 832436
travní p. 228 429794
lesní poz 285 1363071
vodní pl. nádrž umělá 5 17048
vodní pl. tok přirozený 10 29916
zast. pl. společný dvůr 1 488
zast. pl. zbořeniště 1 147
zast. pl. 498 145455
ostat.pl. jiná plocha 209 108412
ostat.pl. manipulační pl. 66 52823
ostat.pl. neplodná půda 73 108720
ostat.pl. ostat.komunikace 228 312251
ostat.pl. pohřeb. 1 3400
ostat.pl. silnice 8 67084
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 12 15086
ostat.pl. zeleň 218 251722
Celkem KN 4380 7735975
Par. DKM 2934 7027488
Par. KMD 1445 708444
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 198
č.p. byt.dům 4
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 7
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 76
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 5
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. bydlení 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če bydlení 9
bez čp/če garáž 26
bez čp/če jiná st. 64
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če rod.rekr 4
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 26
Celkem BUD 456
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 861
spoluvlastník 1107

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.11.2014 intravilán
DKM-KPÚ 17.09.2014 1:1000 24.10.2014 *)
S-SK ŠS 1:2880 1827 20.11.2014


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hustopeče.

vypočteno: 16.05.2022 07:03

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.