k.ú.: 703109 - Nemilany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Olomouc email: kp.olomouc@cuzk.cz
Vejdovského 2a/1148, 77200 Olomouc telefon: 585552111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3805 - Olomouc NUTS4 CZ0712
Obec 500496 - Olomouc NUTS5 CZ0712500496
Pracoviště 805 - Olomouc

Obec s rozšířenou působností 7107 - Olomouc
Pověřený obecní úřad 71072 - Olomouc

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 670 4316580
zahrada 463 218701
travní p. 109 250323
lesní poz 18 56509
vodní pl. nádrž přírodní 1 59190
vodní pl. nádrž umělá 2 41561
vodní pl. tok přirozený 10 24789
vodní pl. tok umělý 2 4871
vodní pl. zamokřená pl. 5 11494
zast. pl. zbořeniště 2 298
zast. pl. 570 226938
ostat.pl. dráha 1 58957
ostat.pl. dálnice 6 312715
ostat.pl. jiná plocha 169 259104
ostat.pl. manipulační pl. 20 157071
ostat.pl. neplodná půda 10 23290
ostat.pl. ostat.komunikace 126 234986
ostat.pl. silnice 8 66838
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 15809
ostat.pl. zeleň 36 42041
Celkem KN 2232 6382065
Par. DKM 2232 6382065
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 212
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 3
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 195
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 6
č.e. rod.rekr 42
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če byt.dům 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 24
bez čp/če jiná st. 35
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 2
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 1
vod.dílo hráz pod 2
Celkem BUD 557
byt.z. byt 11
byt.z. garáž 5
obč.z. byt 6
obč.z. garáž 1
obč.z. rozest. 11
Celkem JED 34
LV 710
spoluvlastník 1025

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.06.2001
Ins. A 1:2000 01.01.1947 28.06.2001
S-SK ŠS 1:2880 1833 01.01.1947


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Olomouc.

vypočteno: 21.05.2022 23:36

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.