k.ú.: 703133 - Filipov u Zábřeha - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 553476 - Nemile NUTS5 CZ0715553476
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7113 - Zábřeh
Pověřený obecní úřad 71131 - Zábřeh

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 178 482778
zahrada 205 84917
travní p. 50 34470
lesní poz 25 77940
vodní pl. tok přirozený 1 551
zast. pl. zbořeniště 4 532
zast. pl. 98 21743
ostat.pl. jiná plocha 10 2725
ostat.pl. manipulační pl. 5 2332
ostat.pl. neplodná půda 15 3224
ostat.pl. ostat.komunikace 21 7278
ostat.pl. silnice 3 9257
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 4224
Celkem KN 616 731971
Par. KMD 616 731971
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 71
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 1
Celkem BUD 90
LV 174
spoluvlastník 208

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.01.2009
S-SK ŠS 1:2880 1885 14.01.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 24.05.2022 01:58

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.