k.ú.: 703176 - Nemochovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vyškov email: kp.vyskov@cuzk.cz
II.odboje 1/401, 68201 Vyškov telefon: 517324511 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3712 - Vyškov NUTS4 CZ0646
Obec 593389 - Nemochovice NUTS5 CZ0646593389
Pracoviště 712 - Vyškov

Obec s rozšířenou působností 6205 - Bučovice
Pověřený obecní úřad 62051 - Bučovice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2485 6184860
zahrada 203 154043
ovoc. sad 10 46270
travní p. 114 107386
lesní poz 59 3349948
vodní pl. nádrž přírodní 8 1797
vodní pl. nádrž umělá 9 19131
vodní pl. tok přirozený 374 75535
vodní pl. tok umělý 4 3296
vodní pl. zamokřená pl. 6 1630
zast. pl. zbořeniště 15 3689
zast. pl. 247 102371
ostat.pl. jiná plocha 292 134937
ostat.pl. manipulační pl. 65 21705
ostat.pl. neplodná půda 230 116383
ostat.pl. ostat.komunikace 779 190172
ostat.pl. pohřeb. 2 1912
ostat.pl. silnice 19 58545
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 4282
ostat.pl. zeleň 9 8290
Celkem KN 4931 10586182
Par. DKM 2 892
Par. KMD 4929 10585290
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 102
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 56
č.p. tech.vyb 2
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 27
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 220
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 388
spoluvlastník 572

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.10.2015
S-SK ŠS 1:2880 1826 07.10.2015 28.02.1824, 1:2880


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vyškov.

vypočteno: 18.05.2022 02:23

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.