k.ú.: 703184 - Nemojany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vyškov email: kp.vyskov@cuzk.cz
II.odboje 1/401, 68201 Vyškov telefon: 517324511 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3712 - Vyškov NUTS4 CZ0646
Obec 593397 - Nemojany NUTS5 CZ0646593397
Pracoviště 712 - Vyškov

Obec s rozšířenou působností 6219 - Vyškov
Pověřený obecní úřad 62193 - Vyškov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1367 2793673
zahrada 475 329893
ovoc. sad 24 73388
travní p. 149 147246
lesní poz 51 2030518
vodní pl. rybník 1 32366
vodní pl. tok přirozený 59 43874
zast. pl. zbořeniště 10 1010
zast. pl. 526 108998
ostat.pl. dráha 4 81230
ostat.pl. dálnice 3 54746
ostat.pl. jiná plocha 202 126342
ostat.pl. manipulační pl. 12 9802
ostat.pl. neplodná půda 17 7796
ostat.pl. ostat.komunikace 149 99414
ostat.pl. silnice 19 66110
ostat.pl. zeleň 1 84
Celkem KN 3069 6006490
Par. KMD 3069 6006490
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 137
č.p. doprava 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 162
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 2
č.e. jiná st. 77
č.e. rod.rekr 43
č.e. tech.vyb 1
č.e. zem.stav 1
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 17
bez čp/če jiná st. 45
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 2
Celkem BUD 518
LV 715
spoluvlastník 975

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.11.2015
S-SK ŠS 1:2880 1826 09.11.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vyškov.

vypočteno: 18.05.2022 02:43

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.