k.ú.: 703192 - Nemojov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 547492 - Pelhřimov NUTS5 CZ0633547492
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6110 - Pelhřimov
Pověřený obecní úřad 61102 - Pelhřimov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 37 561996
zahrada 39 23520
travní p. 77 462959
lesní poz les s budovou 1 50
lesní poz 67 572303
vodní pl. rybník 2 92661
vodní pl. tok přirozený 12 11475
vodní pl. tok umělý 1 145
vodní pl. zamokřená pl. 3 6619
zast. pl. společný dvůr 4 228
zast. pl. zbořeniště 1 17
zast. pl. 44 12402
ostat.pl. dobývací prost. 1 9768
ostat.pl. jiná plocha 34 12296
ostat.pl. manipulační pl. 3 224
ostat.pl. neplodná půda 61 60579
ostat.pl. ostat.komunikace 36 57592
ostat.pl. silnice 3 13642
ostat.pl. zeleň 15 25529
Celkem KN 441 1924005
Par. DKM 441 1924005
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 5
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 17
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 44
LV 66
spoluvlastník 95

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 04.02.2010 1:1000 11.02.2010 *)
DKM 1:1000 13.08.2009
KM-D 1:2880 07.06.2000 11.02.2010
S-SK GS 1:2880 1824 07.06.2000


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 19.05.2022 21:24

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.