k.ú.: 703206 - Dolní Nemojov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579564 - Nemojov NUTS5 CZ0525579564
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5203 - Dvůr Králové nad Labem
Pověřený obecní úřad 52031 - Dvůr Králové nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 69 197881
zahrada mez, stráň 8 2647
zahrada 209 255729
ovoc. sad 1 2590
travní p. mez, stráň 1 144
travní p. 191 319533
lesní poz 53 599903
vodní pl. nádrž umělá 1 165
vodní pl. tok přirozený 3 54601
vodní pl. zamokřená pl. 5 684
zast. pl. zbořeniště 2 433
zast. pl. 235 39815
ostat.pl. jiná plocha 68 151542
ostat.pl. manipulační pl. 15 8211
ostat.pl. neplodná půda 39 8916
ostat.pl. ostat.komunikace 83 45877
ostat.pl. pohřeb. 1 3208
ostat.pl. silnice 44 33570
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 6622
Celkem KN 1031 1732071
Par. KMD 1031 1732071
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 79
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 81
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 21
bez čp/če garáž 18
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 1
Celkem BUD 227
byt.z. byt 2
obč.z. byt 1
obč.z. dílna 1
Celkem JED 4
LV 282
spoluvlastník 424

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.12.2010
S-SK GS 1:2880 1841 15.12.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 22.05.2022 06:45

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.