k.ú.: 703231 - Starobucké Debrné - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579564 - Nemojov NUTS5 CZ0525579564
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5203 - Dvůr Králové nad Labem
Pověřený obecní úřad 52031 - Dvůr Králové nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 73 166821
zahrada 93 119931
travní p. 164 219398
lesní poz 28 1152175
vodní pl. tok přirozený 9 1494
zast. pl. zbořeniště 3 577
zast. pl. 119 18161
ostat.pl. jiná plocha 16 4932
ostat.pl. manipulační pl. 3 1454
ostat.pl. neplodná půda 1 41
ostat.pl. ostat.komunikace 29 27307
ostat.pl. silnice 2 20940
ostat.pl. zeleň 2 1264
Celkem KN 542 1734495
Par. KMD 542 1734495
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 40
č.p. rod.dům 34
č.e. jiná st. 4
č.e. rod.rekr 25
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 2
Celkem BUD 118
LV 148
spoluvlastník 183

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 05.10.2010
S-SK GS 1:2880 1841 05.10.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 23.05.2022 23:31

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.