k.ú.: 703257 - Nemotice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vyškov email: kp.vyskov@cuzk.cz
II.odboje 1/401, 68201 Vyškov telefon: 517324511 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3712 - Vyškov NUTS4 CZ0646
Obec 593401 - Nemotice NUTS5 CZ0646593401
Pracoviště 712 - Vyškov

Obec s rozšířenou působností 6205 - Bučovice
Pověřený obecní úřad 62051 - Bučovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1229 2535929
zahrada 227 122117
ovoc. sad 4 11427
travní p. 251 323799
lesní poz 21 19450
vodní pl. tok přirozený 56 35714
zast. pl. společný dvůr 3 532
zast. pl. zbořeniště 15 1348
zast. pl. 283 81176
ostat.pl. dráha 17 153959
ostat.pl. jiná plocha 76 43092
ostat.pl. manipulační pl. 113 18954
ostat.pl. neplodná půda 166 208349
ostat.pl. ostat.komunikace 200 87613
ostat.pl. pohřeb. 2 4241
ostat.pl. silnice 5 21099
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 13319
ostat.pl. zeleň 3 934
Celkem KN 2680 3683052
Par. KMD 2680 3683052
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 154
č.p. byt.dům 1
č.p. doprava 1
č.p. obč.vyb 6
č.p. rod.dům 42
č.p. rod.rekr 2
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 15
Celkem BUD 254
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 424
spoluvlastník 598

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.08.2017
KM-D 1:2880 26.04.2001 21.08.2017
S-SK ŠS 1:2880 1826 26.04.2001 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vyškov.

vypočteno: 22.05.2022 19:56

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.