k.ú.: 703273 - Nemyčeves - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 573230 - Nemyčeves NUTS5 CZ0522573230
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5207 - Jičín
Pověřený obecní úřad 52071 - Jičín

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 721 3987470
zahrada 207 144193
ovoc. sad 32 93435
travní p. 61 87719
lesní poz 59 227605
vodní pl. nádrž přírodní 2 2816
vodní pl. tok přirozený 49 12900
zast. pl. společný dvůr 12 3074
zast. pl. zbořeniště 7 1103
zast. pl. 217 120743
ostat.pl. dráha 1 43746
ostat.pl. jiná plocha 21 5289
ostat.pl. manipulační pl. 33 69456
ostat.pl. ostat.komunikace 245 91674
ostat.pl. pohřeb. 1 1821
ostat.pl. silnice 68 55234
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 15 21770
ostat.pl. zeleň 3 2938
Celkem KN 1754 4972986
Par. DKM 1754 4972986
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. doprava 1
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 89
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 49
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če ubyt.zař 4
bez čp/če zem.stav 17
rozestav. 1
Celkem BUD 196
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 355
spoluvlastník 551

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.11.2004
THM-V 1:2000 01.04.1968 30.11.2004
S-SK GS 1:2880 1842 01.04.1968


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 22.05.2022 05:33

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.