k.ú.: 703281 - Nemyslovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mladá Boleslav email: kp.mboleslav@cuzk.cz
Lukášova 55, 29301 Mladá Boleslav telefon: 326722771 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3207 - Mladá Boleslav NUTS4 CZ0207
Obec 571156 - Nemyslovice NUTS5 CZ0207571156
Pracoviště 207 - Mladá Boleslav

Obec s rozšířenou působností 2115 - Mladá Boleslav
Pověřený obecní úřad 21153 - Mladá Boleslav

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 133 3537772
zahrada 46 35588
ovoc. sad 1 5307
travní p. 11 24842
lesní poz 38 1001414
vodní pl. nádrž umělá 1 1870
vodní pl. tok přirozený 3 40225
zast. pl. zbořeniště 2 278
zast. pl. 104 52620
ostat.pl. jiná plocha 19 5846
ostat.pl. manipulační pl. 17 27798
ostat.pl. neplodná půda 84 135815
ostat.pl. ostat.komunikace 43 88565
ostat.pl. silnice 11 56863
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 10057
ostat.pl. zeleň 4 1113
Celkem KN 519 5025973
Par. DKM 264 4503289
Par. KMD 255 522684
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 56
č.p. rod.dům 9
č.p. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 22
bez čp/če zem.used 3
Celkem BUD 104
LV 128
spoluvlastník 184

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.11.2017
DKM-KPÚ 1:1000 09.08.2017
S-SK GS 1:2880 1842 24.11.2017 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mladá Boleslav.

vypočteno: 24.05.2022 07:11

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.