k.ú.: 703290 - Dědice u Nemyšle - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 552747 - Nemyšl NUTS5 CZ0317552747
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3112 - Tábor
Pověřený obecní úřad 31124 - Tábor

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 97 1516474
zahrada 62 57774
travní p. 49 252406
lesní poz 122 944214
vodní pl. rybník 1 571
vodní pl. zamokřená pl. 3 4375
zast. pl. 43 22178
ostat.pl. jiná plocha 9 2151
ostat.pl. manipulační pl. 6 10509
ostat.pl. neplodná půda 14 12238
ostat.pl. ostat.komunikace 28 70201
ostat.pl. silnice 10 29457
Celkem KN 444 2922548
Par. DKM 323 2838640
Par. KMD 121 83908
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 19
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 6
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 1
Celkem BUD 41
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 82
spoluvlastník 105

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 05.03.2015
KMD 1:1000 02.05.2012
S-SK GS 1:2880 1830 05.03.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 25.05.2022 02:07

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.