k.ú.: 703311 - Nemyšl - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 552747 - Nemyšl NUTS5 CZ0317552747
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3112 - Tábor
Pověřený obecní úřad 31124 - Tábor

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 135 2529067
zahrada 99 68417
travní p. 66 319735
lesní poz 187 1907270
vodní pl. nádrž přírodní 2 3323
vodní pl. nádrž umělá 1 851
vodní pl. rybník 9 160316
vodní pl. tok přirozený 11 6915
vodní pl. tok umělý 38 16171
vodní pl. zamokřená pl. 5 3277
zast. pl. zbořeniště 2 1504
zast. pl. 115 46301
ostat.pl. dráha 1 44840
ostat.pl. dálnice 9 61236
ostat.pl. jiná plocha 121 241690
ostat.pl. manipulační pl. 19 53281
ostat.pl. neplodná půda 92 59174
ostat.pl. ostat.komunikace 85 110374
ostat.pl. silnice 11 35805
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 697
ostat.pl. zeleň 3 69859
Celkem KN 1012 5740103
Par. DKM 1012 5740103
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 44
č.p. byt.dům 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 11
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 1
Celkem BUD 107
LV 169
spoluvlastník 227

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 20.06.2007
DKM-KPÚ 10.10.2006 1:1000 12.10.2006 *) jen extravilán
S-SK GS 1:2880 1830 20.06.2007


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 23.05.2022 15:48

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.