k.ú.: 703320 - Prudice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 552747 - Nemyšl NUTS5 CZ0317552747
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3112 - Tábor
Pověřený obecní úřad 31124 - Tábor

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 85 1441510
zahrada 59 50552
travní p. 68 287215
lesní poz 108 646873
vodní pl. nádrž umělá 4 7173
vodní pl. rybník 3 24123
vodní pl. tok přirozený 14 1593
vodní pl. tok umělý 5 3827
vodní pl. zamokřená pl. 5 18182
zast. pl. 36 20441
ostat.pl. dráha 2 10633
ostat.pl. jiná plocha 47 100197
ostat.pl. manipulační pl. 2 370
ostat.pl. neplodná půda 10 4677
ostat.pl. ostat.komunikace 47 85301
ostat.pl. pohřeb. 1 3044
ostat.pl. silnice 1 14335
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 6937
ostat.pl. zeleň 4 4466
Celkem KN 502 2731449
Par. DKM 502 2731449
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 15
č.p. doprava 1
č.p. rod.dům 8
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 35
LV 91
spoluvlastník 142

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.12.2006 + intravilán = celé kat. území
DKM-KPÚ 26.04.2006 1:1000 28.04.2006 *) extravilán
S-SK GS 1:2880 1830 28.04.2006
S-SK GS 1:2880 1830 15.12.2006


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 23.05.2022 15:45

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.