k.ú.: 703362 - Nenkovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kyjov email: kp.kyjov@cuzk.cz
Masarykovo nám. 31/57, 69701 Kyjov telefon: 518697011 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3706 - Hodonín NUTS4 CZ0645
Obec 586447 - Nenkovice NUTS5 CZ0645586447
Pracoviště 738 - Kyjov

Obec s rozšířenou působností 6210 - Kyjov
Pověřený obecní úřad 62102 - Kyjov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1550 4872688
vinice 88 112236
zahrada 259 157426
ovoc. sad 18 143712
travní p. mez, stráň 4 4790
travní p. 86 203155
lesní poz 3 20199
vodní pl. nádrž umělá 1 743
vodní pl. rybník 1 34382
vodní pl. tok přirozený 5 20910
vodní pl. tok umělý 7 20438
vodní pl. zamokřená pl. 2 1238
zast. pl. zbořeniště 7 1303
zast. pl. 243 98415
ostat.pl. jiná plocha 158 141726
ostat.pl. manipulační pl. 38 30768
ostat.pl. mez, stráň 5 3092
ostat.pl. neplodná půda 51 56415
ostat.pl. ostat.komunikace 79 215791
ostat.pl. pohřeb. 1 2275
ostat.pl. silnice 4 15843
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 13830
ostat.pl. zeleň 141 371678
Celkem KN 2753 6543053
Par. DKM 2753 6543053
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 188
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 10
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 234
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 606
spoluvlastník 846

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 19.09.2019 mapování
DKM-KPÚ 07.07.2009 1:1000 07.07.2009 *)
S-SK ŠS 1:2880 1827 19.09.2019 28.02.1824,1:2880


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kyjov.

vypočteno: 16.05.2022 06:55

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.