k.ú.: 703397 - Nepolisy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570478 - Nepolisy NUTS5 CZ0521570478
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5212 - Nový Bydžov
Pověřený obecní úřad 52121 - Nový Bydžov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 643 7592239
zahrada 302 162806
ovoc. sad 3 4934
travní p. 225 801482
lesní poz 7 72030
vodní pl. nádrž přírodní 1 748
vodní pl. nádrž umělá 2 5406
vodní pl. rybník 1 23729
vodní pl. tok přirozený 11 11676
vodní pl. tok umělý 12 27405
zast. pl. společný dvůr 12 10380
zast. pl. zbořeniště 5 1326
zast. pl. 425 202887
ostat.pl. jiná plocha 65 60532
ostat.pl. manipulační pl. 69 88180
ostat.pl. neplodná půda 2 1237
ostat.pl. ostat.komunikace 166 257117
ostat.pl. pohřeb. 1 3979
ostat.pl. silnice 20 106334
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 49232
ostat.pl. zeleň 35 125170
Celkem KN 2011 9608829
Par. DKM 752 8485043
Par. KMD 1259 1123786
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 204
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 96
č.p. výroba 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 22
bez čp/če jiná st. 53
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 22
Celkem BUD 417
LV 589
spoluvlastník 852

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 07.04.2020
KMD 1:1000 18.12.2012
S-SK GS 1:2880 1841 18.12.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 23.05.2022 10:00

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.