k.ú.: 703494 - Dvérce - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žatec email: kp.zatec@cuzk.cz
Smetanovo nám. 1018, 43801 Žatec telefon: 415237481 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 566501 - Nepomyšl NUTS5 CZ0424566501
Pracoviště 533 - Žatec

Obec s rozšířenou působností 4210 - Podbořany
Pověřený obecní úřad 42101 - Podbořany

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 19 869140
zahrada 30 17197
ovoc. sad 2 28898
travní p. 55 1030657
lesní poz les(ne hospodář) 3 93860
lesní poz 19 1097525
vodní pl. nádrž přírodní 1 309
vodní pl. tok přirozený 5 3764
vodní pl. zamokřená pl. 2 8931
zast. pl. společný dvůr 4 808
zast. pl. zbořeniště 1 356
zast. pl. 77 50398
ostat.pl. jiná plocha 28 40178
ostat.pl. manipulační pl. 9 9864
ostat.pl. neplodná půda 31 223705
ostat.pl. ostat.komunikace 26 71118
ostat.pl. silnice 7 40982
ostat.pl. zeleň 2 248
Celkem KN 321 3587938
Par. DKM 321 3587938
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 15
č.p. byt.dům 1
č.p. rod.dům 9
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 19
Celkem BUD 75
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 66
spoluvlastník 93

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 22.06.2017
DKM-KPÚ 29.07.2015 1:1000 29.07.2015 *)
FÚO 1:5000 01.01.1971 22.06.2017
S-SK GS 1:2880 1843 31.12.1970


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žatec.

vypočteno: 21.05.2022 21:25

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.