k.ú.: 703508 - Chmelištná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žatec email: kp.zatec@cuzk.cz
Smetanovo nám. 1018, 43801 Žatec telefon: 415237481 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 566501 - Nepomyšl NUTS5 CZ0424566501
Pracoviště 533 - Žatec

Obec s rozšířenou působností 4210 - Podbořany
Pověřený obecní úřad 42101 - Podbořany

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 89 910125
zahrada 3 6133
travní p. 159 1406645
lesní poz 19 353470
vodní pl. nádrž umělá 1 1996
vodní pl. tok přirozený 17 16134
vodní pl. tok umělý 3 745
vodní pl. zamokřená pl. 2 2858
zast. pl. společný dvůr 1 612
zast. pl. zbořeniště 11 7229
zast. pl. 14 11515
ostat.pl. jiná plocha 28 70253
ostat.pl. manipulační pl. 1 2289
ostat.pl. neplodná půda 42 234852
ostat.pl. ostat.komunikace 28 36557
ostat.pl. silnice 6 50577
ostat.pl. zeleň 1 646
Celkem KN 425 3112636
Par. DKM 425 3112636
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 5
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 14
LV 29
spoluvlastník 38

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 03.12.2015
FÚO 1:5000 01.01.1971 03.12.2015
S-SK GS 1:2880 1843 31.12.1970


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žatec.

vypočteno: 17.05.2022 16:11

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.