k.ú.: 703516 - Nepomyšl - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žatec email: kp.zatec@cuzk.cz
Smetanovo nám. 1018, 43801 Žatec telefon: 415237481 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 566501 - Nepomyšl NUTS5 CZ0424566501
Pracoviště 533 - Žatec

Obec s rozšířenou působností 4210 - Podbořany
Pověřený obecní úřad 42101 - Podbořany

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 271 6073041
zahrada 159 82275
ovoc. sad 4 20613
travní p. 166 3514800
lesní poz les(ne hospodář) 4 710486
lesní poz 31 2216898
vodní pl. nádrž přírodní 2 6478
vodní pl. nádrž umělá 12 140107
vodní pl. rybník 1 39234
vodní pl. tok přirozený 21 158394
zast. pl. společný dvůr 16 5136
zast. pl. zbořeniště 39 8065
zast. pl. 233 116345
ostat.pl. jiná plocha 106 366086
ostat.pl. manipulační pl. 17 142162
ostat.pl. neplodná půda 91 431937
ostat.pl. ostat.komunikace 124 352932
ostat.pl. pohřeb. 2 3459
ostat.pl. silnice 31 215479
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 16308
ostat.pl. zamokřená pl. 1 7782
ostat.pl. zeleň 88 684062
Celkem KN 1422 15312079
Par. DKM 1422 15312079
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 92
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. rod.dům 49
č.p. rod.rekr 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 29
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 23
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 230
byt.z. byt 24
byt.z. garáž 9
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 34
LV 278
spoluvlastník 359

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 22.06.2017
DKM-KPÚ 1:1000 27.09.2016
FÚO 1:5000 01.01.1971 27.09.2016
Ost. 1:2000 01.01.1971 22.06.2017
S-SK GS 1:2880 1843 31.12.1970


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žatec.

vypočteno: 21.05.2022 21:09

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.