k.ú.: 703729 - Neslovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 583481 - Neslovice NUTS5 CZ0643583481
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6208 - Ivančice
Pověřený obecní úřad 62081 - Ivančice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1083 3436836
zahrada 281 80472
travní p. 144 239018
lesní poz les s budovou 1 27
lesní poz ostat.komunikace 9 15127
lesní poz 596 1353790
vodní pl. nádrž umělá 1 1149
vodní pl. tok přirozený 55 10060
zast. pl. společný dvůr 3 2095
zast. pl. zbořeniště 8 2063
zast. pl. 464 116471
ostat.pl. jiná plocha 191 69227
ostat.pl. manipulační pl. 118 73937
ostat.pl. neplodná půda 211 97396
ostat.pl. ostat.komunikace 227 155155
ostat.pl. pohřeb. 1 2407
ostat.pl. silnice 71 85888
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 27 27944
ostat.pl. zeleň 42 55367
Celkem KN 3533 5824429
Par. DKM 3533 5824429
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 231
č.p. byt.dům 6
č.p. obč.vyb 9
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 87
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 1
č.e. garáž 3
č.e. jiná st. 2
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 14
č.e. tech.vyb 1
č.e. výroba 5
č.e. zem.stav 8
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 17
bez čp/če jiná st. 28
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 16
Celkem BUD 437
byt.z. byt 22
obč.z. byt 49
obč.z. j.nebyt 2
Celkem JED 73
LV 679
spoluvlastník 954

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 30.09.2015 1:1000 02.10.2015 *)
DKM 1:1000 09.07.2013
DKM 1:1000 10.12.2012
ZMVM 1:2000 01.04.1991 10.12.2012
THM-G 1:2000 31.12.1965 02.10.2015
S-SK ŠS 1:2880 1825 31.03.1991


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 18.05.2022 01:16

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.