k.ú.: 703745 - Nesovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vyškov email: kp.vyskov@cuzk.cz
II.odboje 1/401, 68201 Vyškov telefon: 517324511 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3712 - Vyškov NUTS4 CZ0646
Obec 593419 - Nesovice NUTS5 CZ0646593419
Pracoviště 712 - Vyškov

Obec s rozšířenou působností 6205 - Bučovice
Pověřený obecní úřad 62051 - Bučovice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1497 3646977
zahrada 424 201713
ovoc. sad 21 57720
travní p. 160 202403
lesní poz 29 1109112
vodní pl. rybník 1 22280
vodní pl. tok přirozený 59 36065
vodní pl. tok umělý 58 12719
zast. pl. společný dvůr 1 40
zast. pl. zbořeniště 10 1995
zast. pl. 427 144704
ostat.pl. dráha 2 79451
ostat.pl. jiná plocha 177 97957
ostat.pl. manipulační pl. 16 30081
ostat.pl. neplodná půda 46 13918
ostat.pl. ostat.komunikace 491 141253
ostat.pl. silnice 43 83350
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 17 15646
ostat.pl. zeleň 16 21174
Celkem KN 3495 5918558
Par. DKM 1 283
Par. KMD 3494 5918275
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 256
č.p. byt.dům 1
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 7
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 61
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
bez čp/če doprava 4
bez čp/če garáž 34
bez čp/če jiná st. 26
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 415
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 569
spoluvlastník 816

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.12.2010
S-SK ŠS 1:2880 1826 06.12.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vyškov.

vypočteno: 17.05.2022 02:55

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.