k.ú.: 703826 - Nesuchyně - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rakovník email: kp.rakovnik@cuzk.cz
Na Sekyře 2123, 26901 Rakovník telefon: 313521611 fax:313521612

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3212 - Rakovník NUTS4 CZ020C
Obec 542130 - Nesuchyně NUTS5 CZ020C542130
Pracoviště 212 - Rakovník

Obec s rozšířenou působností 2121 - Rakovník
Pověřený obecní úřad 21214 - Rakovník

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 926 6771110
chmelnice 150 1507936
zahrada 159 126030
ovoc. sad 5 16184
travní p. mez, stráň 2 7386
travní p. 250 434974
lesní poz 216 824493
vodní pl. nádrž umělá 5 13129
vodní pl. rybník 1 5803
vodní pl. tok přirozený 11 52754
vodní pl. tok umělý 27 51273
vodní pl. zamokřená pl. 1 942
zast. pl. společný dvůr 5 2500
zast. pl. zbořeniště 9 4143
zast. pl. 283 153891
ostat.pl. jiná plocha 82 51149
ostat.pl. manipulační pl. 21 27827
ostat.pl. neplodná půda 96 179859
ostat.pl. ostat.komunikace 131 283810
ostat.pl. pohřeb. 6 4489
ostat.pl. silnice 19 99803
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 16991
ostat.pl. zeleň 7 657
Celkem KN 2414 10637133
Par. DKM 1674 10034769
Par. KMD 740 602364
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 142
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. rod.dům 29
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 25
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če ubyt.zař 11
bez čp/če zem.stav 19
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 264
byt.z. byt 14
byt.z. garáž 4
Celkem JED 18
LV 377
spoluvlastník 547

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 19.03.2019 1:1000 26.03.2019 *)
KMD 1:1000 25.08.2016
S-SK GS 1:2880 1841 26.03.2019


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rakovník.

vypočteno: 21.05.2022 20:57

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.