k.ú.: 703834 - Nesvačilka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 583499 - Nesvačilka NUTS5 CZ0643583499
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6221 - Židlochovice
Pověřený obecní úřad 62211 - Židlochovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 440 2256554
zahrada 109 75610
travní p. 17 52921
lesní poz 22 12542
vodní pl. tok přirozený 3 14734
zast. pl. společný dvůr 4 216
zast. pl. zbořeniště 2 612
zast. pl. 180 65178
ostat.pl. jiná plocha 23 10196
ostat.pl. manipulační pl. 79 78077
ostat.pl. ostat.komunikace 81 108469
ostat.pl. silnice 2 20958
ostat.pl. zeleň 5 632
Celkem KN 967 2696699
Par. DKM 967 2696699
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 106
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 18
Celkem BUD 144
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 291
spoluvlastník 397

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:2000 05.01.2005
DKM-KPÚ 08.07.2004 1:2000 11.11.2004 *)
ZMVM 1:2000 01.05.1992 04.01.2005
S-SK ŠS 1:2880 1825 30.04.1992


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 22.05.2022 19:30

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.