k.ú.: 703907 - Netěchovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP České Budějovice email: kp.cbudejovice@cuzk.cz
Lidická tř. 11/124, 37086 České Budějovice telefon: 386713111 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3301 - České Budějovice NUTS4 CZ0311
Obec 545201 - Týn nad Vltavou NUTS5 CZ0311545201
Pracoviště 301 - České Budějovice

Obec s rozšířenou působností 3115 - Týn nad Vltavou
Pověřený obecní úřad 31151 - Týn nad Vltavou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 486 2503638
zahrada 87 76872
travní p. 81 283467
lesní poz 55 260216
vodní pl. nádrž umělá 1 265
vodní pl. rybník 12 5411
vodní pl. tok umělý 11 1843
vodní pl. zamokřená pl. 8 8899
zast. pl. společný dvůr 2 89
zast. pl. zbořeniště 2 125
zast. pl. 94 39362
ostat.pl. jiná plocha 109 72325
ostat.pl. manipulační pl. 21 18724
ostat.pl. neplodná půda 16 21559
ostat.pl. ostat.komunikace 127 75552
ostat.pl. silnice 29 23993
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 23228
ostat.pl. zeleň 12 1329
Celkem KN 1159 3416897
Par. DKM 1159 3416897
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 33
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 14
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.used 3
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 20
rozestav. 1
Celkem BUD 89
LV 108
spoluvlastník 188

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 14.04.2011
ZMVM 1:2000 14.12.1998 14.04.2011
S-SK GS 1:2880 1870 14.12.1998


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP České Budějovice.

vypočteno: 25.05.2022 03:10

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.