k.ú.: 703982 - Radějovice u Netonic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Strakonice email: kp.strakonice@cuzk.cz
Krále Jiřího z Poděbrad 406, 38641 Strakonice telefon: 383313161 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3307 - Strakonice NUTS4 CZ0316
Obec 536423 - Radějovice NUTS5 CZ0316536423
Pracoviště 307 - Strakonice

Obec s rozšířenou působností 3111 - Strakonice
Pověřený obecní úřad 31111 - Strakonice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 250 1338521
zahrada 24 19738
travní p. 106 338556
lesní poz 76 439038
vodní pl. nádrž umělá 1 1156
vodní pl. rybník 1 1530
vodní pl. tok umělý 21 3518
zast. pl. společný dvůr 1 2
zast. pl. zbořeniště 1 257
zast. pl. 32 18462
ostat.pl. jiná plocha 7 18093
ostat.pl. manipulační pl. 5 11653
ostat.pl. neplodná půda 15 20993
ostat.pl. ostat.komunikace 69 30806
ostat.pl. silnice 22 10743
Celkem KN 631 2253066
Par. KMD 631 2253066
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 20
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 1
Celkem BUD 30
LV 52
spoluvlastník 65

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.08.2016
KM-D 1:2000 01.06.2001 25.08.2016
S-SK GS 1:2880 1837 01.06.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Strakonice.

vypočteno: 23.05.2022 16:07

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.