k.ú.: 704164 - Neuměř - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Domažlice email: kp.domazlice@cuzk.cz
Benešova 377, 34401 Domažlice telefon: 379410231 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3406 - Plzeň-jih NUTS4 CZ0324
Obec 554022 - Neuměř NUTS5 CZ0321554022
Pracoviště 401 - Domažlice

Obec s rozšířenou působností 3212 - Stod
Pověřený obecní úřad 32122 - Holýšov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 168 2344446
zahrada 79 52716
travní p. mez, stráň 1 6160
travní p. 41 246281
lesní poz 57 1344618
vodní pl. nádrž umělá 3 15001
vodní pl. rybník 2 8964
vodní pl. tok přirozený 5 3148
vodní pl. tok umělý 12 15798
vodní pl. zamokřená pl. 4 24236
zast. pl. zbořeniště 3 7313
zast. pl. 138 54503
ostat.pl. jiná plocha 121 127491
ostat.pl. manipulační pl. 57 73734
ostat.pl. neplodná půda 40 148012
ostat.pl. ostat.komunikace 68 138768
ostat.pl. silnice 6 8263
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 10109
ostat.pl. zeleň 11 22521
Celkem KN 819 4652082
Par. DKM 819 4652082
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 56
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 26
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 10
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 127
LV 172
spoluvlastník 238

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.03.2016
DKM-KPÚ 1:1000 30.05.2013
ZMVM 1:2000 01.11.1981 30.03.2016 1.11.1981 1:2000,
S-SK GS 1:2880 1838 01.11.1981 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Domažlice.

vypočteno: 18.05.2022 10:53

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.