k.ú.: 704172 - Všekary - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Domažlice email: kp.domazlice@cuzk.cz
Benešova 377, 34401 Domažlice telefon: 379410231 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3406 - Plzeň-jih NUTS4 CZ0324
Obec 566071 - Všekary NUTS5 CZ0321566071
Pracoviště 401 - Domažlice

Obec s rozšířenou působností 3212 - Stod
Pověřený obecní úřad 32122 - Holýšov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 13 5937
orná půda 549 3221299
zahrada 101 72165
ovoc. sad 1 3222
travní p. mez, stráň 13 25351
travní p. 107 169160
lesní poz 153 4727024
vodní pl. nádrž umělá 3 4473
vodní pl. tok umělý 49 16748
zast. pl. 95 45491
ostat.pl. jiná plocha 57 59024
ostat.pl. manipulační pl. 4 17182
ostat.pl. neplodná půda 12 12979
ostat.pl. ostat.komunikace 118 115080
ostat.pl. silnice 3 56908
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 9626
ostat.pl. zeleň 1 30
Celkem KN 1285 8561699
Par. DKM 1285 8561699
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 62
č.e. rod.rekr 11
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 94
LV 130
spoluvlastník 201

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 02.06.2016
ZMVM 1:2000 01.11.1981 02.06.2016 1.11.1981 1:2000,
S-SK GS 1:2880 1838 01.11.1981 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Domažlice.

vypočteno: 18.05.2022 11:14

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.