k.ú.: 704245 - Neustupov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Benešov email: kp.benesov@cuzk.cz
Tyršova 1902, 25616 Benešov telefon: 317716450 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3201 - Benešov NUTS4 CZ0201
Obec 530301 - Neustupov NUTS5 CZ0201530301
Pracoviště 201 - Benešov

Obec s rozšířenou působností 2126 - Votice
Pověřený obecní úřad 21261 - Votice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 872 4994269
zahrada 187 145066
ovoc. sad 12 46609
travní p. 716 1348058
lesní poz 259 3451435
vodní pl. nádrž přírodní 4 13274
vodní pl. rybník 9 61405
vodní pl. tok přirozený 24 4262
vodní pl. tok umělý 94 13819
vodní pl. zamokřená pl. 8 2230
zast. pl. společný dvůr 5 3549
zast. pl. zbořeniště 12 2716
zast. pl. 263 109507
ostat.pl. jiná plocha 55 36039
ostat.pl. manipulační pl. 56 29555
ostat.pl. neplodná půda 39 16623
ostat.pl. ostat.komunikace 169 196358
ostat.pl. pohřeb. 3 7498
ostat.pl. silnice 26 59985
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 6634
ostat.pl. zeleň 7 20279
Celkem KN 2821 10569170
Par. KMD 2821 10569170
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 8
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 5
č.p. les.hosp 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 119
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 2
č.e. jiná st. 20
č.e. rod.rekr 25
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 32
rozestav. 1
Celkem BUD 255
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 332
spoluvlastník 499

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.08.2015
S-SK GS 1:2880 1830 19.08.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Benešov.

vypočteno: 25.05.2022 02:24

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.