k.ú.: 704318 - Nevězice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Písek email: kp.pisek@cuzk.cz
Nádražní 1988, 39701 Písek telefon: 382206811 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3305 - Písek NUTS4 CZ0314
Obec 549657 - Nevězice NUTS5 CZ0314549657
Pracoviště 305 - Písek

Obec s rozšířenou působností 3108 - Písek
Pověřený obecní úřad 31082 - Mirovice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 844 4650205
zahrada 155 76597
travní p. 362 931353
lesní poz 141 3232511
vodní pl. nádrž umělá 3 282946
vodní pl. rybník 19 76798
vodní pl. tok přirozený 1 90214
vodní pl. tok umělý 88 39701
vodní pl. zamokřená pl. 2 4984
zast. pl. společný dvůr 16 6256
zast. pl. zbořeniště 8 2634
zast. pl. 221 93505
ostat.pl. jiná plocha 62 43780
ostat.pl. manipulační pl. 14 25853
ostat.pl. neplodná půda 88 78783
ostat.pl. ostat.komunikace 131 148515
ostat.pl. silnice 10 30243
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 51 45513
Celkem KN 2216 9860391
Par. KMD 2216 9860391
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 86
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 12
č.p. rod.rekr 3
č.p. zem.used 23
č.e. rod.rekr 69
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 4
bez čp/če zem.used 4
Celkem BUD 215
LV 347
spoluvlastník 514

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.03.2016
S-SK GS 1:2880 1830 17.03.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Písek.

vypočteno: 17.05.2022 09:24

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.