k.ú.: 704369 - Nevšová - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Klobouky email: kp.valklobouky@cuzk.cz
Československé armády 259, 76601 Valašské Klobouky telefon: 577311227 fax:

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585751 - Slavičín NUTS5 CZ0724585751
Pracoviště 737 - Valašské Klobouky

Obec s rozšířenou působností 7204 - Luhačovice
Pověřený obecní úřad 72042 - Slavičín

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 156 188201
zahrada 192 135027
ovoc. sad 8 11895
travní p. 792 3057904
lesní poz 1151 3541135
vodní pl. tok přirozený 8 3583
vodní pl. tok umělý 36 44038
zast. pl. společný dvůr 1 85
zast. pl. zbořeniště 2 759
zast. pl. 275 90884
ostat.pl. jiná plocha 81 23313
ostat.pl. manipulační pl. 223 60975
ostat.pl. neplodná půda 150 143362
ostat.pl. ostat.komunikace 272 204413
ostat.pl. silnice 65 52128
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 10182
ostat.pl. zeleň 12 1378
Celkem KN 3425 7569262
Par. DKM 1042 3413568
Par. KMD 2383 4155694
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 65
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 93
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 27
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 22
Celkem BUD 236
byt.z. byt 16
Celkem JED 16
LV 397
spoluvlastník 607

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 29.06.2018
KMD 1:1000 21.10.2014
S-SK ŠS 1:2880 1828 29.06.2018 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Klobouky.

vypočteno: 16.05.2022 07:31

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.