k.ú.: 704415 - Nezdenice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherský Brod email: kp.uhbrod@cuzk.cz
Svat. Čecha 1365, 68801 Uherský Brod telefon: 572610450 fax:572610456

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592421 - Nezdenice NUTS5 CZ0722592421
Pracoviště 742 - Uherský Brod

Obec s rozšířenou působností 7208 - Uherský Brod
Pověřený obecní úřad 72081 - Bojkovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 349 3058532
zahrada 266 257663
ovoc. sad 2 11838
travní p. mez, stráň 42 140296
travní p. 213 2033367
lesní poz 50 2112297
vodní pl. nádrž umělá 1 118
vodní pl. tok přirozený 63 55659
zast. pl. společný dvůr 1 257
zast. pl. zbořeniště 3 3610
zast. pl. 316 141595
ostat.pl. dráha 4 38071
ostat.pl. jiná plocha 106 95182
ostat.pl. manipulační pl. 8 27623
ostat.pl. neplodná půda 6 6453
ostat.pl. ostat.komunikace 115 239982
ostat.pl. pohřeb. 5 7251
ostat.pl. silnice 35 83099
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 12076
ostat.pl. zeleň 4 20079
Celkem KN 1593 8345048
Par. KMD 1593 8345048
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 234
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če shromaž. 1
bez čp/če tech.vyb 10
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 15
rozestav. 3
Celkem BUD 311
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 447
spoluvlastník 732

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.12.2009
S-SK ŠD 1:2500 1939 17.12.2009
S-SK ŠS 1:2880 1828 01.01.1939


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherský Brod.

vypočteno: 23.05.2022 07:57

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.