k.ú.: 704431 - Pohorsko - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556815 - Nezdice na Šumavě NUTS5 CZ0322556815
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 58 278609
zahrada 99 34476
ovoc. sad 3 2893
travní p. 144 694134
lesní poz 61 761310
vodní pl. nádrž umělá 4 3103
vodní pl. tok přirozený 2 719
zast. pl. společný dvůr 1 17
zast. pl. zbořeniště 2 634
zast. pl. 89 20229
ostat.pl. jiná plocha 42 15575
ostat.pl. manipulační pl. 2 526
ostat.pl. neplodná půda 156 100150
ostat.pl. ostat.komunikace 81 52907
ostat.pl. silnice 14 8847
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3176
ostat.pl. zeleň 2 2344
Celkem KN 761 1979649
Par. KMD 761 1979649
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 27
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 22
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 24
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 1
Celkem BUD 88
LV 130
spoluvlastník 164

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.09.2014
S-SK GS 1:2880 1837 17.09.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 26.05.2022 08:04

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.