k.ú.: 704474 - Nezvěstice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-město email: kp.pmesto@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3405 - Plzeň-město NUTS4 CZ0323
Obec 558141 - Nezvěstice NUTS5 CZ0323558141
Pracoviště 405 - Plzeň-město

Obec s rozšířenou působností 3209 - Plzeň
Pověřený obecní úřad 32092 - Starý Plzenec

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 203 2285898
zahrada 434 285510
ovoc. sad 2 5848
travní p. 216 1039376
lesní poz les s budovou 2 60
lesní poz 36 528078
vodní pl. nádrž umělá 3 21186
vodní pl. tok přirozený 10 79399
vodní pl. tok umělý 10 22478
zast. pl. společný dvůr 1 811
zast. pl. zbořeniště 1 1184
zast. pl. 638 164651
ostat.pl. dráha 10 75625
ostat.pl. jiná plocha 215 155481
ostat.pl. manipulační pl. 18 46793
ostat.pl. neplodná půda 33 19015
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 4294
ostat.pl. ostat.komunikace 185 177325
ostat.pl. pohřeb. 1 4834
ostat.pl. silnice 29 61653
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 39075
ostat.pl. zeleň 13 5504
Celkem KN 2065 5024078
Par. DKM 2065 5024078
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 2
č.p. byt.dům 13
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 5
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb. 11
č.p. rod.dům 341
č.p. výroba 2
č.e. rod.rekr 89
bez čp/če garáž 73
bez čp/če jiná st. 40
bez čp/če obč.vyb. 7
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 21
rozestav. 1
Celkem BUD 615
byt.z. byt 80
obč.z. byt 4
Celkem JED 84
LV 773
spoluvlastník 1110

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 28.03.2014 1:1000 28.03.2014 *)
DKM 1:1000 09.11.2012
ZMVM 1:2000 01.01.1988 28.03.2014 původ mapy THM
S-SK GS 1:2880 1838 01.01.1988 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-město.

vypočteno: 26.05.2022 06:01

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.