k.ú.: 704504 - Žákava - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-jih email: kp.pjih@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3406 - Plzeň-jih NUTS4 CZ0324
Obec 530182 - Žákava NUTS5 CZ0324530182
Pracoviště 406 - Plzeň-jih

Obec s rozšířenou působností 3201 - Blovice
Pověřený obecní úřad 32012 - Spálené Poříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 283 3658749
zahrada 251 144264
ovoc. sad 1 5166
travní p. 306 2125709
lesní poz les s budovou 24 995
lesní poz 149 2549351
vodní pl. nádrž umělá 3 6338
vodní pl. rybník 4 26915
vodní pl. tok přirozený 89 136091
vodní pl. tok umělý 18 11739
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 6
vodní pl. zamokřená pl. 10 15725
zast. pl. společný dvůr 4 187
zast. pl. zbořeniště 1 274
zast. pl. 348 129939
ostat.pl. dráha 1 36194
ostat.pl. jiná plocha 170 110838
ostat.pl. manipulační pl. 87 82114
ostat.pl. neplodná půda 91 34923
ostat.pl. ostat.komunikace 201 174277
ostat.pl. pohřeb. 1 756
ostat.pl. silnice 61 122307
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 11369
ostat.pl. zeleň 78 90675
Celkem KN 2186 9474901
Par. DKM 2186 9474901
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 168
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 79
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 37
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 30
rozestav. 2
Celkem BUD 363
LV 452
spoluvlastník 654

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.11.2006
DKM-KPÚ 11.09.2000 1:1000 13.02.2001 *) Na části k.ú. - extr.
ZMVM 1:2000 30.12.1988 28.11.2006
S-SK GS 1:2880 1838 30.12.1988


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-jih.

vypočteno: 24.05.2022 13:08

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.