k.ú.: 704628 - Černětice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Strakonice email: kp.strakonice@cuzk.cz
Krále Jiřího z Poděbrad 406, 38641 Strakonice telefon: 383313161 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3307 - Strakonice NUTS4 CZ0316
Obec 551970 - Volyně NUTS5 CZ0316551970
Pracoviště 307 - Strakonice

Obec s rozšířenou působností 3111 - Strakonice
Pověřený obecní úřad 31112 - Volyně

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 160 1099696
zahrada 84 62183
ovoc. sad 1 3981
travní p. 338 1458376
lesní poz les s budovou 1 93
lesní poz 210 1684934
vodní pl. nádrž umělá 3 16160
vodní pl. tok přirozený 6 78633
vodní pl. tok umělý 17 4350
vodní pl. zamokřená pl. 8 8407
zast. pl. zbořeniště 1 257
zast. pl. 112 39459
ostat.pl. dobývací prost. 11 87837
ostat.pl. dráha 4 44738
ostat.pl. jiná plocha 44 84383
ostat.pl. manipulační pl. 22 49803
ostat.pl. neplodná půda 313 289505
ostat.pl. ostat.komunikace 80 79455
ostat.pl. silnice 28 61918
Celkem KN 1443 5154168
Par. KMD 1443 5154168
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 44
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 4
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 18
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 10
bez čp/če zem.used 1
vod.dílo jez 1
vod.dílo vodní el 4
Celkem BUD 112
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 185
spoluvlastník 245

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.06.2015
S-SK GS 1:2880 1837 29.06.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Strakonice.

vypočteno: 23.05.2022 16:18

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.