k.ú.: 704652 - Nítkovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kroměříž email: kp.kromeriz@cuzk.cz
Oskol 41/3183, 76701 Kroměříž telefon: 573301500 fax:573301505

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 588806 - Nítkovice NUTS5 CZ0721588806
Pracoviště 708 - Kroměříž

Obec s rozšířenou působností 7203 - Kroměříž
Pověřený obecní úřad 72035 - Morkovice-Slížany

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2076 4497923
zahrada 200 149949
ovoc. sad 26 87213
travní p. 54 53862
lesní poz 162 3929475
vodní pl. nádrž přírodní 1 11881
vodní pl. nádrž umělá 2 13859
vodní pl. tok přirozený 38 18887
vodní pl. tok umělý 54 10639
zast. pl. zbořeniště 5 762
zast. pl. 167 78820
ostat.pl. jiná plocha 85 40012
ostat.pl. manipulační pl. 183 51823
ostat.pl. neplodná půda 16 3634
ostat.pl. ostat.komunikace 250 122445
ostat.pl. pohřeb. 16 3581
ostat.pl. silnice 127 36571
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 6792
ostat.pl. zeleň 26 15722
Celkem KN 3497 9133850
Par. KMD 3497 9133850
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 109
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 24
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 157
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 269
spoluvlastník 389

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.11.2010
S-SK ŠS 1:2880 1827 26.11.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kroměříž.

vypočteno: 18.05.2022 08:56

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.