k.ú.: 704679 - Nivnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherský Brod email: kp.uhbrod@cuzk.cz
Svat. Čecha 1365, 68801 Uherský Brod telefon: 572610450 fax:572610456

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592439 - Nivnice NUTS5 CZ0722592439
Pracoviště 742 - Uherský Brod

Obec s rozšířenou působností 7208 - Uherský Brod
Pověřený obecní úřad 72082 - Uherský Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2386 17183669
zahrada 1316 647825
ovoc. sad 5 14110
travní p. mez, stráň 6 7722
travní p. 618 2532856
lesní poz les(ne hospodář) 73 230571
lesní poz 306 1270372
vodní pl. nádrž umělá 2 28353
vodní pl. tok přirozený 128 459912
vodní pl. zamokřená pl. 3 6260
zast. pl. zbořeniště 14 1590
zast. pl. 1426 466385
ostat.pl. jiná plocha 359 308933
ostat.pl. manipulační pl. 51 225499
ostat.pl. neplodná půda 192 170598
ostat.pl. ostat.komunikace 448 761348
ostat.pl. pohřeb. 5 9302
ostat.pl. silnice 31 150940
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 13 40708
ostat.pl. zeleň 531 959735
Celkem KN 7913 25476688
Par. DKM 7913 25476688
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. byt.dům 14
č.p. jiná st. 4
č.p. obchod 3
č.p. obč.vyb. 27
č.p. rod.dům 1053
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 11
č.e. jiná st. 8
č.e. obč.vyb. 2
č.e. rod.rekr 39
č.e. zem.stav 4
bez čp/če garáž 22
bez čp/če jiná st. 53
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 9
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 26
bez čp/če výroba 13
bez čp/če zem.stav 54
rozestav. 3
Celkem BUD 1352
byt.z. byt 86
obč.z. byt 8
Celkem JED 94
LV 2204
spoluvlastník 3015

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 29.01.2019 1:1000 29.01.2019 *)
DKM 1:1000 27.11.2008
THM-V 1:2000 01.01.1976 27.11.2008
S-SK ŠS 1:2880 1827 01.01.1976


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherský Brod.

vypočteno: 23.05.2022 07:28

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.