k.ú.: 704717 - Buková u Nížkova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596205 - Nížkov NUTS5 CZ0635596205
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6115 - Žďár nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61151 - Žďár nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 144 1928866
zahrada 47 21667
travní p. 112 462223
lesní poz 61 510264
vodní pl. nádrž umělá 1 5130
vodní pl. rybník 2 3515
vodní pl. tok přirozený 22 36103
zast. pl. společný dvůr 1 96
zast. pl. zbořeniště 4 907
zast. pl. 76 27435
ostat.pl. dráha 4 100629
ostat.pl. jiná plocha 29 17198
ostat.pl. neplodná půda 9 8719
ostat.pl. ostat.komunikace 62 48609
ostat.pl. silnice 6 36675
Celkem KN 580 3208036
Par. DKM 126 722236
Par. KMD 454 2485800
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 19
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 14
č.p. zem.used 12
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če zem.stav 7
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
Celkem BUD 74
LV 91
spoluvlastník 147

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.07.2017
DKM 1:1000 16.05.2013
S-SK GS 1:2880 1838 18.07.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 21.05.2022 21:14

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.