k.ú.: 704733 - Špinov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596205 - Nížkov NUTS5 CZ0635596205
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6115 - Žďár nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61151 - Žďár nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 173 1766307
zahrada 38 16006
travní p. 69 169744
lesní poz 63 724341
vodní pl. nádrž umělá 4 4424
vodní pl. tok přirozený 1 165
vodní pl. tok umělý 1 26
zast. pl. zbořeniště 2 84
zast. pl. 44 15482
ostat.pl. jiná plocha 36 4986
ostat.pl. manipulační pl. 3 2405
ostat.pl. neplodná půda 17 15184
ostat.pl. ostat.komunikace 49 25285
ostat.pl. silnice 2 32203
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 379
Celkem KN 503 2777021
Par. DKM 70 738761
Par. KMD 433 2038260
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 8
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 6
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 7
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 39
LV 61
spoluvlastník 73

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.07.2017
DKM 1:1000 16.05.2013
S-SK GS 1:2880 1838 18.07.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 21.05.2022 21:37

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.