k.ú.: 704768 - Nížkovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vyškov email: kp.vyskov@cuzk.cz
II.odboje 1/401, 68201 Vyškov telefon: 517324511 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3712 - Vyškov NUTS4 CZ0646
Obec 593435 - Nížkovice NUTS5 CZ0646593435
Pracoviště 712 - Vyškov

Obec s rozšířenou působností 6215 - Slavkov u Brna
Pověřený obecní úřad 62151 - Slavkov u Brna

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 4526 5580311
vinice 85 15842
zahrada 596 221833
ovoc. sad 9 29841
travní p. 579 114214
lesní poz 176 439400
vodní pl. nádrž přírodní 12 4249
vodní pl. tok přirozený 101 11842
vodní pl. tok umělý 208 14750
zast. pl. společný dvůr 2 524
zast. pl. zbořeniště 15 3586
zast. pl. 409 115835
ostat.pl. jiná plocha 801 131422
ostat.pl. manipulační pl. 79 46464
ostat.pl. neplodná půda 73 31651
ostat.pl. ostat.komunikace 768 107903
ostat.pl. pohřeb. 4 3497
ostat.pl. silnice 27 114317
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 60 13135
ostat.pl. zeleň 144 26887
Celkem KN 8674 7027503
Par. DKM 8674 7027503
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 216
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 62
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 6
č.e. rod.rekr 16
bez čp/če garáž 24
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 36
rozestav. 1
Celkem BUD 390
byt.z. byt 46
obč.z. byt 31
obč.z. j.nebyt 26
Celkem JED 103
LV 863
spoluvlastník 1390

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 27.01.1997 27.1.1997, 1:1000
ZMVM 1:1000 01.11.1981 27.01.1997 1.11.1981 1:1000,
S-SK ŠS 1:2880 1826 01.11.1981 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vyškov.

vypočteno: 25.05.2022 12:43

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.