k.ú.: 704776 - Norberčany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Olomouc email: kp.olomouc@cuzk.cz
Vejdovského 2a/1148, 77200 Olomouc telefon: 585552111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3805 - Olomouc NUTS4 CZ0712
Obec 597686 - Norberčany NUTS5 CZ0712597686
Pracoviště 805 - Olomouc

Obec s rozšířenou působností 7110 - Šternberk
Pověřený obecní úřad 71102 - Moravský Beroun

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 58 1958511
zahrada 37 12860
travní p. 218 3110433
lesní poz les(ne hospodář) 3 1475
lesní poz 115 1486297
vodní pl. nádrž umělá 3 26896
vodní pl. tok přirozený 10 19537
vodní pl. tok umělý 8 768
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 12
zast. pl. společný dvůr 1 34
zast. pl. zbořeniště 6 2199
zast. pl. 82 34524
ostat.pl. jiná plocha 91 217051
ostat.pl. manipulační pl. 27 94402
ostat.pl. neplodná půda 110 90284
ostat.pl. ostat.komunikace 130 130485
ostat.pl. pohřeb. 1 317
ostat.pl. silnice 8 36003
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 674
Celkem KN 912 7222762
Par. KMD 912 7222762
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 44
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 16
Celkem BUD 82
byt.z. byt 2
byt.z. garáž 1
Celkem JED 3
LV 87
spoluvlastník 112

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.06.2009
S-SK ŠS 1:2880 1830 29.06.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Olomouc.

vypočteno: 24.05.2022 02:50

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.