k.ú.: 704865 - Nosislav - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 584720 - Nosislav NUTS5 CZ0643584720
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6221 - Židlochovice
Pověřený obecní úřad 62211 - Židlochovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 5693 10174777
vinice 1625 1023891
zahrada 390 190350
ovoc. sad 400 736303
travní p. 259 219275
lesní poz 327 3090450
vodní pl. nádrž přírodní 1 1139
vodní pl. nádrž umělá 3 9774
vodní pl. tok přirozený 169 251635
vodní pl. tok umělý 8 3455
vodní pl. zamokřená pl. 4 5334
zast. pl. společný dvůr 10 2566
zast. pl. zbořeniště 15 2713
zast. pl. 697 237461
ostat.pl. dálnice 2 59719
ostat.pl. jiná plocha 1217 420205
ostat.pl. manipulační pl. 27 28890
ostat.pl. neplodná půda 1153 172702
ostat.pl. ostat.komunikace 880 297632
ostat.pl. pohřeb. 8 6648
ostat.pl. silnice 126 97183
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 21148
ostat.pl. zeleň 11 7371
Celkem KN 13035 17060621
Par. DKM 13035 17060621
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 235
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 2
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 9
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 221
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 28
bez čp/če jiná st. 85
bez čp/če les.hosp 7
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 5
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 40
rozestav. 2
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 662
byt.z. byt 11
byt.z. garáž 2
obč.z. byt 4
Celkem JED 17
LV 1267
spoluvlastník 1782

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 22.12.2009
ZMVM 1:2000 01.10.1989 22.12.2009
S-SK ŠS 1:2880 1825 30.09.1989


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 25.05.2022 11:18

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.